1) Indien, door WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK, de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode, is de huurder aan de verhuurder een schadeloosstelling verschuldigd van 100% van het huurbedrag, excl. € 23,- aan administratiekosten.

2) Indien, door WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK, de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, langer dan een week voor de begindatum van de huurperiode, is de huurder aan de verhuurder een schadeloosstelling verschuldigd van 5% van het factuurbedrag, excl. toeristenbelasting en administratiekosten ad € 23,-. 


Door annulering van uw geboekte verblijf, vervallen alle toegezegde rechten.

Camping Osebos | Website realisatie: Twototango voor 2018 © Rekker bv Panningen